Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.topbrokers.pl, zwanym dalej TopBrokers. TopBrokers oznacza strony internetowe, aplikacje i strony mobilne lub inne treści online, za pośrednictwem których oferujemy nasze Usługi.  

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Top Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 117 lok. 502, NIP: 5252758650, REGON: 380934225, zwana dalej TopBrokers. TopBrokers, jako Administrator Danych Osobowych, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, wobec czego we wszelkich sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z TopBrokers. Kontakt z TopBrokers –  Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/topbrokerspl/, pocztą elektroniczną: biuro@topbrokers.pl, pocztą tradycyjną: Top Brokers Sp. z o.o., Al. Solidarności 117/502, 00-140 Warszawa, telefonicznie: + 48 791 217 460.  

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, TopBrokers przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. W celu realizacji usługi formularza kontaktowego „Zapytaj o ofertę”, w tym kontaktowania się z osobą składającą zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub też telefonicznie oraz udzielenia odpowiedzi na złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego „Zapytaj o ofertę” zapytanie, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: – numer telefonu – adres poczty elektronicznej (e-mail) Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W celu realizacji usługi formularza kontaktowego „Zgłoś ofertę” oraz „Zgłoś poszukiwanie”, w tym kontaktowania się z ogłoszeniodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub też telefonicznie, umieszczenia dodanego przez ogłoszeniodawcę ogłoszenia w bazie ogłoszeń na stronie internetowej topbrokers.pl oraz na innych ogólnodostępnych portalach ogłoszeniowych, a także wyszukiwania oraz kontaktowania z ogłoszeniodawcą podmiotów potencjalnie zainteresowanych dodanym przez ogłoszeniodawcę ogłoszeniem, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: – imię i nazwisko – numer telefonu – adres poczty elektronicznej (e-mail) Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W celu świadczenia usług marketingowych (marketing bezpośredni), przetwarzamy takie dane osobowe, jak: – imię i nazwisko – numer telefonu – adres poczty elektronicznej (e-mail) Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem TopBrokers jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami). W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do TopBrokers, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: – data i godzina odwiedzin strony, – rodzaj systemu operacyjnego, – przybliżona lokalizacja, – rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, – czas spędzony na stronie, – odwiedzone podstrony, – podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem TopBrokers jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej); W celu wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (pliki cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: – adres IP, – data i czas serwera, – informacje o przeglądarce internetowej, – informacje o systemie operacyjnym Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do TopBrokers. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem TopBrokers jest administrowanie stroną internetową).  

Polityka Cookies 

TopBrokers na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system TopBrokers, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  3. Operator serwisu TopBrokers jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
  1. Szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl.

Analiza internetowa W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci. Korzystamy z usług podmiotów trzecich, stosujących na naszej stronie ciasteczka (pliki cookies), są to: – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, United States  https://facebook.com Prawo wycofania zgody   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do TopBrokers na adres biuro@mardom-nieruchomosci.pl. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.  

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji, jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie możliwości skorzystania z usług TopBrokers: – aby móc się z Państwem skontaktować telefonicznie w sprawach związanych z realizacją dostępnych usług, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać z Państwem kontaktu telefonicznego; – aby móc się z Państwem skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych z realizacją dostępnych usług, konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej – bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać z Państwem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.  

Odbiorcy danych osobowych 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe pracownikom lub współpracownikom realizującym czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, firmie dostarczającej oprogramowanie dedykowane biurom nieruchomości, a także firmie hostingowej. Państwa dane osobowe mogą zostać również ujawnione potencjalnym kontrahentom zainteresowanym oferowaną przez Państwa nieruchomością albo potencjalnym kontrahentom oferującym nieruchomość, którą będą Państwo zainteresowani. Oprócz tego, może się zdarzyć, że w pewnych wypadkach, w szczególności na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu, będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.  

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.  

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych; – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.  

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych; – sprostowania danych osobowych; – usunięcia danych osobowych; – ograniczenia przetwarzania danych osobowych; – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; – przenoszenia danych osobowych. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do TopBrokers na adres biuro@topbrokers.pl  

Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy zakresu ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.