Dzień dobry, zgodnie z przeprowadzoną rozmową telefoniczną potwierdzamy dodanie oferty Państwa nieruchomości do naszego systemu. Dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Top Brokers spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140 Warszawa) przy Al. Solidarności 117 lok.502, NIP: 5252758650 , REGON: 380934225, KRS: 0000743335.  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.